Oy Kart AB

Oy Kart Ab
YMPÄRISTÖTEKNIIKKA
YMPÄRISTÖ-TEKNIIKKA

Ympäristötekniikan kokenut asiantuntija

Suunnittelemme ja valmistamme ympäristötekniikan koneita ja laitteita. Valmistamisen lisäksi tarjoamme tuotannollisia palveluja ympäristötekniikan yhteistyökumppaneidemme tuotteille. Oy Kart Ab:n Saltec® -tuotteet käsittävät lietteen kuivauksen ratkaisuja teollisuudelle ja yhdyskuntatekniikan toimijoille. Suotonauhapuristimet Saltec® CP ja HP sekä niiden yhteyteen asennettavat Saltec ® RF esierotusrummut muodostavat vahvat kokonaisuudet lietteen mekaaniselle kuivaamiselle. Tuotteiden historia ulottuu pitkälle 1970-luvulle saakka. Viimeaikaisissa modernisaatioprojekteissa tuoteominaisuudet ja komponentit on päivitetty vastaamaan nykyisiä vaatimuksia samalla parantaen valmistuksen materiaalivalintoja, tuotteen käytettävyyttä, ominaisuuksia sekä huollettavuutta.

Tuotetarjontaamme sisältyvät myös erilaiset näytteenottimet merentutkimukseen ja tutkimuslaitoksille. Historia alan tiimoilta alkaa tiiviistä yhteistyöstä kotimaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa, sekä näiden valmistuksellisista tarpeista. Gemax® pohjanäytteenotin on gravitaationäytteenotin pehmeiden sedimenttinäytteiden noutamiseen merenpohjasta. Muita valmistettavia näytteenottimia ovat Van Veen-typpinen pohjanoudin, Oscor-tärykaira tiiviimmille sedimenteille sekä erilaiset vesinäytteenottimet ja seulat. Olemme myös aktiivisesti mukana kehittämässä uusia laitteita asiakkaidemme tarpeisiin.

Scroll to Top